Overvægt

Forekomsten af overvægt i Danmark er steget markant de seneste 50 år. Overvægt har ofte en lang række negative sundhedsmæssige og sociale konsekvenser for den overvægtige, og overvægt har store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Stigningen i antallet af overvægtige og svært overvægtige personer i den danske befolkning forklares ofte med ændringer i livsstil og ændringer i kostvaner kombineret med en stadig mindre fysisk aktiv hverdag.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) klassificerer overvægt på basis af kropsmasseindeks (Body Mass Index - BMI).

Normalvægtige ligger i intervallet 18,5-25. Overvægtige i intervallet 25-30.

Svært overvægtige har et indeks over 30.

I arbejdet med svært overvægtige personer benyttes endvidere inddelinger for intervallerne 30-35, 35-40 og over 40.

Der er international enighed om at bruge denne opgørelsesmetode for så vidt angår voksne personer. Til børn, unge, gravide og i nogen grad ældre benyttes der andre beregnings- og aflæsningsmetoder.


Overvægtige har større risiko for type 2-diabetes

Inddelingen afspejler de forskellige helbredsrisici, der kan erkendes i forhold til vægt, hvor overvægtige og i særlig grad svært overvægtige har en betydelig øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme såsom forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Svært overvægtige vurderes eksempelvis at have 5-10 gange større risiko for at udvikle type-2 diabetes relativt til normalvægtige.

Der findes flere undersøgelser af forekomsten af overvægt og svær overvægt i Danmark som dokumenterer, at andelen af voksne danskere, der kan kaldes overvægtige eller svært overvægtige, stiger.


Overvægt kan forebygges med motion

Overvægt bør forebygges med sund kost og motion. Chancen for et succesfuldt og vedholdende vægttab stiger, hvis motion medtænkes. Ved at medtænke motion opnås også et sundt vægttab, da tabet af muskelvæv begrænses.


Fra: Alt om kost

Vidste du...
.. at det kræver 640 hop og forbrænde en flødebolle.
Afstemning

Hvorfor tror du, at andre træner eller dyrker sport?

Fordi de gerne vil tabe sig 27 %
Fordi de gerne vil se bedre ud 13 %
Fordi de gerne vil have det bedre 20 %
For at mødes med venner og veninder 0 %
For at komme i bedre form 40 %

Du skal logge på for at kunne stemme.